ขอบคุณผู้มีจิตศรัธาที่ร่วมบริจาค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง ต้องขอบคุณผู้มีจิตศรัธาที่ร่วมบริจาค
ทาง รพ.จะนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารณ์ของท่านต่อไป เเละขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้

1.สมศักดิ์ แตงอ่อน บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณืการแพทย์ จำนวน 105,000 บาท

2.คุณสมสมัย​ กลัดจ่า บริจาค
– เตียงผุ้ป่วย 1 เตียง
– รถเข็นนั่ง 1 ตัว
– ที่นอนลมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
– วอกเกอร์ 1 ตัว
– พัดลมตั้งพื้น 4 ตัว