ติดต่อเรา


157  หมู่ 12  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  10570

Tel.  021709332    Fax. 021709333


เบอร์ติดต่อภายใน

แผนกเบอร์ติดต่อภายใน
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล123
งานเวชระเบียน / ประชาสัมพันธ์105
งานผู้ป่วยนอก 125
งานผู้ป่วยใน126
งานทันตกรรม 117
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน115
งานประกัน / งาน IT 113
งานตรวจทางปฏิบัติการ LAB 110
งานพัสดุ (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)   102
งานธุรการ (การเงินและบัญชี) 103
งานรังสี x-ray 114
งานแพทย์แผนไทย 121
งานเวชปฏิบัติ / งานกายภาพบำบัด 122