ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(OUT LAB) จำนวน 95 รายการ (ครั้งที่2)