ประกาศประกวดฯราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวปีกนก พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงพร้อมถาดคร่อมเตียง จำนวน 14 ชุด

เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวปีกนก พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงพร้อมถาดคร่อมเตียง จำนวน 14 ชุด