ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลบางเสาธง

(เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างเหมาบริการ)

1.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประเภทการจ้าง – ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน 1 อัตรา

เพศ ชาย – หญิง   วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มงานการพยาบาล

ประเภทการจ้าง – ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   จำนวน  1 อัตรา

เพศ หญิง   วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

3. พนักงานประจำห้องทดลอง  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ประเภทการจ้าง – จ้างเหมาบริการ   จำนวน 1 อัตรา

เพศ ชาย – หญิง  วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

4. พนักงานบริการ (เอกสาร) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (งานเวชภัณฑ์)

ประเภทการจ้าง – จ้างเหมาบริการ   จำนวน 2 อัตรา

เพศ ชาย – หญิง  วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

5. พนักงานขับรถยนต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประเภทการจ้าง – ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน 2 อัตรา

เพศ ชาย  วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.  ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

6. พนักงานบริการ (แม่บ้านทำความสะอาด)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประเภทการจ้าง – จ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 อัตรา

เพศ หญิง  ตั้งแต่ ประถมศึกษา หรือ วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ไม่รวมโอทีนอกเวลาราชการ) 

สามารถมายื่นเอกสารใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียมมา (เซนรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตรและใบเกรด)  อย่างละ 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 ใบ

ติดต่อสอบถาม โทร 02-1709332 ต่อ 102