ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)รอบที่ 4 เริ่มปฏิบัติงาน 19 ส.ค.62