ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลบางเสาธง (รอบรับสมัคร 1-15 ก.พ.62)